Қалтай Мұхамеджанов пен Шыңғыс Айтматов арасындағы әдеби байланыс


Мазмұны



Кіріспе.-------------------------------------------------------------3-5



1бөлім. Қалтай Мұхамеджановтың шығармашылық жолы.

(Қалағаң туралы бір үзік сыр) ------------------------6-12



1.1. Ұлықтауға арналған ұлы достық.

( Қалтай Мұхамеджанов пен Шыңғыс Айтматов арасындағы әдеби байланыс)-----------------------------------------------------------------13-22



2 бөлім. Қалтай Мұхамеджановтың прозалық шығармаларды аудару шеберлігі -----------------------------------------------------------------23-34



2.1. Қалтай Мұхамеджановтың шығыс тілдерінен жасаған аудармалары

-------------------------------------------------------------------------35-48



Қорытынды--------------------------------------------------------49-50



Пайдаланған әдебиеттер тізімі