Банктің меншікті капиталымен жүргізілетін операциялар және олардың есебі


Мазмұны

Кіріспе 3
I-бөлім. Меншікті капиталдың маңызы,орындайтын функциялары мен құру тәртібі 5
1.1. Банктің меншікті капиталының құрылымы 5
1.2 Банктің меншікті капиталы мен оның қызметі 9
1.3 Банктің жарғылық капиталының құру тәртібі. 15
1.4 Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі. 21
II-бөлім. Банктің меншікті капиталымен жүргізілетін операциялар және олардың есебі 31
2.1 Банктің жарғылық капиталының есебі 31
2.2. Банк акционерлерінен сатып алынған акциялардың есебі 35
2.3. Банк акционерлеріне дивидендтерді есептеу мен төлеу тәртібі және оның есебі 38
Қорытынды 40
Әдебиеттер тізімі