Коммерциялық банктің табысын басқаруды жетілдірудің мәселері және


МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ...................................................................................................3

1.БАНКТІҢ ТАБЫСТАРЫ ОЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ КӨЗДЕРІ....................5
1.1.Банк табыстылығының экономикалық мәні олардың жіктелуі....................5
1.2.Банк пайдасы және оның қалыптасу көздері................................................11

2.БАНКТІҢ ТАБЫСТАРЫ МЕН ПАЙДАСЫНА ТАЛДАУ («БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ АҚ
МЫСАЛЫНДА)..........................................................................15.
2.1 Банктің табыс көздері мен пайдасын талдау...............................................15.
2.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ - қаржы шаруашылық жағдайына сипаттама...24
2.3 Банктің табыстылығы мен пайдалығын талдау жасау................................30

3. БАНК ПАЙДАСЫ МЕН ТАБЫСТЫЛЫҒЫН ҰЛҒАЙТУ ЖОЛДАРЫ......39
3.1 Банк пайдасын ұлғайту жолдары...................................................................39
3.1 Коммерциялық банктің табысын басқаруды жетілдірудің мәселері және
жолдары.............................................................................................................43

ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................52

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР