БАНКТІҢ ТАБЫСТАРЫ МЕН ПАЙДАСЫНА ТАЛДАУ («БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ АҚ


МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ...................................................................................................2

1.БАНКТІҢ ТАБЫСТАРЫ ОЛАРДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ КӨЗДЕРІ....................3
1.1.Банк табыстылығының экономикалық мәні олардың жіктелуі....................3
1.2.Банк пайдасы және оның қалыптасу көздері..................................................9

2.БАНКТІҢ ТАБЫСТАРЫ МЕН ПАЙДАСЫНА ТАЛДАУ («БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ АҚ
МЫСАЛЫНДА)..........................................................................12
2.1 Банктің табыс көздері мен пайдасын талдау...............................................12
2.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ - қаржы шаруашылық жағдайына сипаттама...21

3. БАНК ПАЙДАСЫ МЕН ТАБЫСТЫЛЫҒЫН ҰЛҒАЙТУ ЖОЛДАРЫ......27
3.1 Банк пайдасын ұлғайту жолдары...................................................................27
ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................................32

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР