Есеп айырысу операцияларының формалары мен құралдары


ЖОСПАР

Кіріспе 2
Есеп айырысу операциялары және олардың жіктелуі 3
Банктік шотты ашуды ұйымдастыру тәртібі 5
Есеп айырысу операцияларының формалары мен құралдары 7
Төлем тапсырмасымен есеп айырысу есебі 10
Төлем талап-тапсырмасымен есеп айырысу есебі 11
Инкассалық жарлықтармен есеп айырысу есебі 13
Чекпен есеп айырысу есебі 14
Аккредитивтік есеп айырысу есебі 15
Қорытынды 17
Қолданылған әдебиеттер тізімі