Ұлттық банктің ҚР өтімділігін реттеудегі функциясы мен ролі Қазақстан Республикасындағы банк өтімділігін реттеудің


Мазмұны
Кіріспе……………………………………………………………........3-5
1-ТАРАУ. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК ӨТІМДІЛІГІн басқарудың ТЕОРИЯлық негізі ЖӘНЕ
ТҮСІНІГі....................................….....................................…..5
Өтімділік түсінігі және коммерциялық банке өтімділік қаражаттардың қажеттілігі…………………………........…5-12
Коммерциялық банктің өтімділігінің басқарудың теориясы...................................................................................12-28
2-ТАРАУ. ӨТІМДІЛІКті БАҒАлау ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ СЕНІМДІЛІГІН ТАЛДАУ………………………….........28
Өтімділікті басқарудың көрсеткіштері…………….…....28-39
АО “Каспийский банкті” мысалға ала отырып өтімділік коэффициенттерін есептеу……………………………….39-
3-ТАРАУ. ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ ӨТІМДІЛІГІН РЕТТЕУДЕГІ ҰЛТТЫҚ БАНКТІҢ РОЛІ…………...………………
Коммерциялық банктердің өтімділігін бағалаудағы шетел тәжірибесі……………………………………………………….
Ұлттық банктің ҚР өтімділігін реттеудегі функциясы мен ролі. Қазақстан Республикасындағы банк өтімділігін реттеудің
қиындықтары мен перспективалары….…………
ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ……………………………
ҚОСЫМШАЛАР………………………………………………………