Жоспарлар


Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығының клирингтiк жүйесiнiң жұмыс iстеу ерекшелiктерi
Қазақстан тәуелсiздiгiн жариялау, ұлттық валютаны енгiзу және экономиканы реформалау мемлекеттiң экономикалық
Ұлттық банк Қазақстан Республикасының Орталық банкі
әрі реттеуші бас органның ролін атқара отырып , ерекше орынға ие және экономикалық басқарудың мемлекеттік органы болып
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүргізетін ақшакредит саясаты
Қазақстан Республикасындағы жылдан бергі банк реформасы және жылғы банк жүйесін реформалау
Несие қатынастарының пайда болуы
Банктердің мәні және оның қызметтері
Қазақстан Республикасының банк жүйесіндегі несиелеудің негізгі проблемалары және оларды шешу жолдары
Коммерциялық банктердің экономикадағы қызметі және операциялары
Шекті элемент әдісі туралы қысқаша түсініктеме
Қырғауылдың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері
Жаңа стандарт жобасын халықаралық талаптарымен салыстырып сәйкестендіру
Қой табынының сандық және сапалық құрлымы
АлтынЕмел Мемлекеттік Ұлттық табиғи паркімен шекаралас жатқан Жаркент өңіріндегі бауырымен жорғалаушылардың
Пробиркалық өсімдіктердің суықтық акклиматизациясы ұзақтығының криосақталған меристемалардың тіршілік қабілетіне
Қой тұқымдарының аса бағалы генотиптерiн тез арада эмбриондарды тасымалдау арқылы көбейту
Қорғасын тұздарының өсуi және постэмбриональды
ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛЫ
Қырғауылдың жұмыртқадан шыққан аналық жыныс безінің құрылысы
Мұнай және мұнай өнімдері көмірсутектерінің биодеструкциясы
Еліміздегі қазіргі кезде қолданылатын ауылшаруашылық алқаптарды бағалау әдістемесі
Экологиялық факторлар нарықтық құнын анықтау негізі ретінде табиғи антропогенді ортаның сапа индекстері
Жылжымайтын мүлікті табыс тәсілімен бағалау
"ҚазТрансГаз Дистрибьюшн" АҚ – ның қаржылық есептілігінң негізінде кәсіпорынның қаржылық жай күйін бағалау
Шығын тәсілдерін қолдану
КӨЛІКТЕР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫҢ НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫН БАҒАЛАУ
Жылжымайтын мүлікті бағалау үшін қолданылатын тәсілдер
Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін мемлекет беретін жер учаскелерінің кадастрлық бағалау
Жер учаскелерін бағалаудағы әлемдегі қалыптасқан әдістер
Өнім өткізу көлемінің өзгерісінің факторлық талдауды жүргізудің қажеттілігін бағалау (өткізуден түскен табыс)
Тақырыбы ЖШС «Құрылыс Консалтинг» қаржылықэкономикалық жағдайын талдау
Тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді және тұрғын жайларды алып тастау
Жылжымайтын мүлік нарықтары мен құн, жылжымайтын мүлікті бағалау қағидалары
Бағалауда қолданылатын ұғымдардың анықтамалары
Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлікті бағалау механизмін жетілдіру жолдары
Жылжымайтын мүлік нарығында жасаланатын мәмілелер
Азаматтардың және өзге де шаруашылық субъекттілерінің өтініштеріне байланысты жылжымайтын объекттілеріне бағалау
Бағалау тәсілдері мен әдістерін жалпы шолу, бағалауда қолданылатын нақты әдістерді таңдау
Салыстыру тәсілдерін қолдану
Еншілес және тәуелді серіктестіктердің, бірлесіп бағаланатын заңды тұлғалардың дебиторлық қарыздары ағымдағы активтер
Ақша қаражатының жалпы сипаттамасы Есеп айырысу нысандары
Өндірістік босалқылар түсінігі, жіктелуі, оларды бастапқы құжаттау
БАСҚАРУ ЕСЕБІНДЕГІ ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА ЖӘНЕ ЖІКТЕЛУІ МЕН
Әлеуметтік сфераны ұстау мен үстеме шығыстар есебінің ұйымдастырылуы
Қаржылық және өндірістік бухгалтерияның өзара қарымқатынасы
Әлеуметтік сфераны ұстау бойынша жасалатын шығындардың есебі
Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың және шығынды есепке алудың халықаралық практикада қолданылатын әдістері
ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ ТҮСІНІГІ, ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ БІРЛІКТЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ӨНІМНІҢ
салық төлеушілердің жергілікті салық бойынша қаржылық және салықтық есептілігін ұйымдастыру