дизельді двигательдердің жұмысында, қалдықтарды жаққанда, темекі түтінінен және етті қақтау өнімдерінен қандай канцерогенді қосылыстар түзіледі:


1) бензол

2) фенол

3) толуол

4) бенз(а)пирен

5) фенантрен