Берілген заттардан мутагендерді көрсет


1) бензо(а)пирен және басқа да полициклді ароматтық көмірсулар, ультракүлгін сәулелер, радиоактивті изотоптар, эпоксидті смолалар, нитриттер, нитрозаминдер, асбест

2) рентген сәулелері, гаммасәулелер, нейтрондар, бензо(а)пирен, колхицин, кейбір вирустар

3) Әсер ету шегінен асып кетеін заттар, пестицидтер, тыңайтқыштар, шу

4) Мутагендер, алкогольді ішімдіктер, есірткі заттар

5) пестицидтер, тыңайтқыштар,  нитриттер, нитрозаминдер, асбест