Жеке дамуда кемістіктерге әкелетін, кемтарлықтардың пайда болуына әкелетін заттар.


1) Канцерогендер –

2) Мутагендер

3) Тератогендер

4) Эмбриогендер

5) Биогендер