1 –ші қауіптілік класына жататын химиялық ластаушы заттар


1) Бор, никель, молибден, сурьма, хром

2) Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций

3) Барий, ванадий, вольфрам,  молибден, сурьма, хром

4) Кадмий, сынап, қорғасын, мырыш, фтор, бенз(а)пирен

5) Барий, ванадий, вольфрам, марганец