Ластанбаған ауаның орташа валдық құрамы: (дұрысын таңдаңдар)


1) азот - 76,04%, оттегі– 22,94%, аргон - 0,934%, су - 0,5-4%, инертті газдар –1% төмен, көмірқышқыл газы - 360 ррm;

2) азот - 78,04%, оттегі – 20,94%, аргон - 0,934%, су - 0,5-4%, инертті газдар – төмен 1%, көмірқышқыл газы - 360 ррm;

3) азот - 78,04%, оттегі – 24,94%, аргон - 0,934%, су - 0,5-4%, инертті газдар – төмен 2%, көмірқышқыл газы - 360 ррm;

4) азот - 78,04%, оттегі – 20,94%, аргон - 0,934%, су - 0,5-8%, инертті газдар – төмен 1%, көмірқышқыл газы - 560 ррm;

5) азот - 75,04%, оттегі – 20,94%, аргон - 0,934%, су - 0,5-4%, инертті газдар – төмен 7%, көмірқышқыл газы - 360 ррm