Сутегі пероксидінің бактерицидтік әсерін қандай металл иондары күшейтеді?


1) Аg+,Сu2+, Zn2+

2) V5+,Со2+, Мn2+,Сг6+, Мо6+

3) Fе2+, Fе3+, Мn2+, Мn7+

4) Аg+, Сг6+, Мо6+

5) Fе3+, Мn?+, Сг6+