Қайсысы суды тазалаудың  физика-химиялық әдістеріне жатпайды


1) сорбция

2) коагуляция

3) флотация

4) фильтрлеу

5) экстракция