Табиғи және ауыз суды химиялық талдағанда әдетте келесі аниондардың болуын анықтайды


1) Сl-, SO42-, Рb2+ , Нg22+

2) Сl-, SO42-, РО43-, NO3-, NО2-, CO32-.

3) Сl-, SO42-, РО43-, NO3-, NО2-, CO32-, Рb2+ , Нg22+

4) Fe3+ Сl-, SO42-, РО43-, NO3-, NО2-, CO32-, Рb2+ , Нg22+

5) Fe3+ Сl-, SO42-, РО43-, NO3-, NО2-, CO32-, Нg22+