Негізгі ерекшеліктері метаморфтық процесстерге негізделген , алғашқы шөгінді магмалық шығу тегі жартылай немесе толықтай жойылған жыныстар


1) Шөгінді тау жыныстары

2)  Метаморфтық жыныстар

3) Магмалық жыныстар

4) Вулкандық жыыныстар

5) Қойнаулық жыныстар