Жер қыртысындағы тау жыныстарының 17 % үлесін құрайды


1) Шөгінді тау жыныстары

2)  Метаморфтық жыныстар

3) Магмалық жыныстар

4) Вулкандық жыныстар

5) Қойнаулық жыныстар