Күн сәулесінің әсерінен молекулалар мен атомдардан иондардың түзілуі


1) фотоионизация

2) фотодиссоциация

3) Фотодиссоциация, фотокатализ

4) фотокатализ

5) диссоциация