Аса қауіпті зоналардағы аймақтық және локальдық антропогендік әсерлердің   мониторингы


1) Ғаламдық мониторинг

2) Локальдық мониторинг

3) Аймақтық мониторинг

4) Ұлттық мониторинг

5) Импактылық мониторинг