Атмосферадағы, беткі және жер асты суларындағы, мұхиттағы топырақтағы қсімдіктер мен жануарлардың химиялық құрамы мен химиялық ластаушылардың таралу динамикасын бақылау жүйесі


1) Ғаламдық мониторинг

2) Локальдық мониторинг

3) Аймақтық мониторинг

4) Химиялық  мониторинг

5) Импактылық мониторинг