Биоиндикаторлардың көмегімен жүргізілетін мониторинг


1) Ғаламдық мониторинг

2) Локальдық мониторинг

3) Аймақтық мониторинг

4) Химиялық  мониторинг

5) Биологиялық  мониторинг