шығарындылардың тұрақты (жылжымайтын) көздерінен ластаушы (халықтың денсаулығы мен қызметіне, қоршаған табиғи ортаға қолайсыз әсер ететін) заттектердің атмосфераға түсуі.


1) литосфераны ластайтын заттардың шығарындылары

2) гидросфераны ластайтын заттардың шығарындылары

3) Атмосфераны ластайтын заттардың шығарындылары –

4) оксисфераны ластайтын заттардың шығарындылары

5) педосфераны ластайтын заттардың шығарындылары