Атмосфералық шығарындыларды хлордан тазарту әдістері


1) Абсорбциялық және хемосорбциялық әдістер

2) Тұндыру әдісі, адсорбциялық әдістер

3) Флотация

4) Экстаркция

5) Коагуляция