қоршаған ортада ластаушыларды немесе басқа агенттерді анықтауда аса сезгіш ағзаларды қолдану.


1) биоремедиация

2) биомиметика

3) Биологиялық алуандылық түрлік деңгейі -

4) Биоиндикация –

5) биоалуандық