Адамның саналы әрекеті Жердегі дамуды анықтайтын фактор болып табылатын сана сферасы


1) Ноосфера

2) Биосфера

3) Оксисфера

4) Литосфера

5) атмосфера