Топырақтың керосиннен  өздігінен тазару ұзақтығы қандай?  


1) 1 жыл

2) 5 жыл

3) 10 жыл

4) 20 жыл

5) 150 жыл