Қазақстан Республикасының ауа бассейнін ластайтын негізгі көздер:


1) Жылу энергетикасы, мұнай газ өңдеу өнеркәсіптері

2) Энергетика, тау кен және металлургиялық өнеркәсіптері

3) Жылу энергетикасы,

4) Мұнай газ өңдеу өнеркәсіптері,

5) тау кен және металлургиялық өнеркәсіптері