Тұңғыш психологиялық  лабораторияның негізін калаған:


1) Бехтерев.

2) Фрейд.

3) Вундт.

4) Выготский.

5) Ушинский.