Мінездің көріністері көбінесе шарттыланады:


1) Дамудағы акселерация.

2) Госпитализм құбылысымен.

3) Қоршаған ортаның әсері.

4) Сензитивтілікпен.

5) Сенсибилизациямен.