Бір  объетіні  екіншісінен  гөрі     ерекше     бөліп алу қабылдаудың кандай қасиетімен байланысты:


1) Заттылығы.

2) Құрылымы.

3) Тұтастығы.

4) Тұрақтылығы.

5) Таңдамалығы.