Қандайда бір әрекетті орындаудағы табиғи алғы шарттар:


1) Ерікгі мінез.

2) Талант.

3) Дарындылық.

4) Нышандар.

5) Қабілеттер.