Адамның  білгенін дер кезіңде  есіне түсіре  алмауы калай аталады:


1) Амнезия.

2) Конфабуляция.

3) Реминисценция.

4) Мнемоника.

5) Агнозия.