Индивитің өмірге  келгеннен өліміне дейінгі  даму процесі:


1) Филогенез.

2) Онтогенез.

3) Эволюция.

4) Акселерация.

5) Эмансипация деп аталады.