Өзара байланысты емес касиеттерді "желімдеу"аркылы пайда болған жаңа бейнелерді жасау тәсілі:


1) Гипербола.

2) Типтік бейнелер жасау.

3) Акцент жасау.

4) Агглюцинация.

5) Схематизация.