Алғашқы  рет темпераменттің физиологиялық  негіздерін ғылыми түрде кім негіздсген:


1) Небылицын.

2) Гиппократ.

3) Леонтьев.

4) Выготский.

5) Павлов.