3аттардың бөлшекгерінен кұбылыстар мен заттардың мәні туралы елес алуга мүмкіндік беретін ой операциясы:


1) Анализ.

2) Синтез.

3) Салыстыру.

4) Классификация.

5) Абстракция.