Санадағы  аса қатты  жарық  жылылық сезімін туғызады, қараңғылық салқьндықты    түйсінгін тудырады. Бұл құбылыс қалай аталады:


1) Синестезия.

2) Сенсибилизация.

3) Адалтация.

4) Конфабуляция.

5) Ресминисценция.