Түрлі психикалық  көріністерді анықтайтын негізгі себептерді біз қай маңызды принциптен іздейміз:


1) Детерминизм.

2) Тарихилық.

3) Даму.

4) Сана мен іс - әрекеттің бірлігі.

5) Жүйелілік.