Ұжым туралы ілімнің негізін салушылардың бірі:


1) Макаренко.

2) Руссо.

3) Выготский.

4) Эльконин.

5) Рубинштейн.