Шынайы    объектің  сапасын  жоғарылату  киялдың  қай тәсілі негізінде жүзеге асырылады:


1) Гиперболизация.

2) Типизация.

3) Түйсіну.

4) Агглютинация.

5) Схематизация.