Адамның  өзінің  есіндегі     бос  аралықтарын  қиялмен толтыра  отырып, өз  білгенін жеткілікті  түрде  есіне  түсіре алмайтын құбылысы қалай аталады:


1) Амнезия.

2) Конфабуляция.

3) Реминисценция.

4) Мнемоника.

5) Агнозия.