Ғалымдардың ішінде психоанализ  өдістерінің негізін кім салған:


1) Морено.

2) Вундт.

3) Фрейд.

4) Выготский

5) Леонтьев.