Айналасындағы  адамдармен қарым - кдтынас  процесіне түсуде  қиналатын адам қалай аталады:


1) Интроверт.

2) Экстраверт.

3) Гетероверт.

4) Гиповерт.

5) Нормостеник.