Қоршаған  ортадағы    құбылыстар    мен  заттар  туралы тұтастай елес тууын  қамтамасыз  ететін  психикалық процесі


1) Түйсікгер.

2) Қабьлдау.

3) Ойлау.

4) Қиял.

5) Ес.