Қоршаган  ортадағы  құбылыстар мен затгар  жайындағы мәліметтерді  сактауды    қамтамасыз  ететін    психикалық процесі:


1) Түйсіктер.

2) Қабылдау.

3) Ойлау.

4) Қиял.

5) Ес