Дыбысты  ести отырып  музыканттың  айыру  кабілеттілігі камтамасыз етіледі (мысалы "до" жөне "до - диез"):


1) Синестезия кұбылысымен.

2) Сенсибилизациямен.

3) Жүйкенің қозғыштығымен.

4) Адаптация арқылы.

5) Сезгіштіктің абсолютті табалдырығы.