Қажет жағдайда қоршаған ортаға бейімделу қабілеттілігі -


1) Конформизм.

2) Фрустрация.

3) Депрессия.

4) Апатия.

5) Агнозия.