Өзгерген   қоршаған орта   жағдайына   тез бейімделумен сипатталатын темперамент типі:


1) Меланхолик.

2) Холерик.

3) Сангвиник.

4) Флегматик.

5) Флегмахолик.