Көпшілік    оқырмандарга    арнап    жазылған    кітап сөйлеудің кандай түрін пайдаланган:


1) Сырттай.

2) Іштей.

3) Диалогтық.

4) Жазбаша.

5) Ауызша.