Индивитің психикалык,  өмірінің   элементтерін   біртұтас комплекске   жинақгау   негізгі     әдіснамалық   принципі болып саналатын неміс психологиялық мектебінің бағыты


1) Бихевиоризм.

2) Гештальт психология.

3) Гуманистік психология.

4) Психоанализ.

5) Трансактілі анализ.